Det är vi som gör ert event!

-Kontakta oss i ett tidigt stadie-

Kontakta oss gärna i ett tidigt stadie när Ni skall börja planera Ert företagsevent.


Med våra idéer och kreativa lösningar lovar vi att skapa ett professionellt arrangemang till Er något som Ni och era anställda eller kunder kommer att prata om långt tid framöver. Många av våra kunder är stora företag såsom fabriker med många anställda som vill att vi tillfälligt förvandlar deras fabrik till en pampig festvåning för en kväll. En del företag vill fira ett jubileum eller så kanske man vill göra en ordentlig julfest för alla anställda.

PERSONAL & KUNDEVENT

Med vår kunskap & kreativa idéer skapar vi tillsammans ett lyckat och väl genomfört arrangemang för Er. Vi har hjälp väldigt många företag under våra 17år i branschen. Vi är absolut en av Sveriges mest professionella Eventbyråer.

KICKOFF

En kickoff är ett avstamp som skall öka gemenskapen och glädjen hos medarbetarna. Den skall skapa och stärka relationerna mellan kollegor på ett kreativt och inspirerande sätt. Låt oss även hjälpa er.

ARTISTER & TEKNIK

Rätt underhållning är en av de viktigaste pusselbitarna i många event. Vi har personliga kontakter med flera av Sveriges kända artister. Vi har ett stort utbud med underhållning i olika former för alla event. Förutom en kändis så kanske Ni behöver en DJ, en Trubadur, ett Coverband, en Eldfakir, en Clown, en Ståuppare eller annat. Vi har artisterna samt all teknik som behövs.

INVIGNING & JUBILEUM

Att få professionell styrning och hjälp inför och under en invigning eller jubileum är för många en lättnad. Tillsammans planerar vi och säkerställer Ert arrangemang. Vi tar fram ett körschema för programmet på scenen och ser till att helheten i er invigning eller jubileum får ett bra flöde och innehåll. Ett jubileum ska ju firas med pompa och ståt, en invigning är något som skapar trivsel, stolthet, gemenskap och lojalitet. Vi har erfarenhet och kunskap samt all den teknik som behövs.